De advocaten van Van Roosmalen Fissering Hilgen voeren een algemene juridische praktijk. Monique van Roosmalen beschikt over een zeer ruime ervaring op diverse rechtsgebieden en zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en in het familierecht. Renate van der Lubbe is inmiddels ook al weer een aantal jaren advocaat en zij is in staat om vele zaken op een juiste wijze te behandelen.

Te denken valt aan echtscheiding, huur, werk en ontslag, reorganisatie, arbeidsovereenkomsten, geldvorderingen, bedrijfs- en ondernemingsrecht.

Organisatie:

De advocaten werken samen - onder dezelfde naam - met de notarissen maar het zijn gescheiden bedrijven.

De advocaten hebben ieder hun eigen praktijk. Monique van Roosmalen oefent de praktijk uit vanuit van Roosmalen bv.

Renate van der Lubbe als eenmanszaak onder de naam Advocatenkanoor van der Lubbe.

Ieder is dan ook alleen verantwoordelijk voor de eigen clienten. De advocaten nemen voor elkaar waar indien dit nodig mocht zijn.

Beide advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd volgens de normen die door de NOVA zijn gesteld.

Klachtenregeling: u dient de klacht eerst te bespreken met uw eigen advocaat. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kunt u de klacht voorleggen aan de geschillenregeling advocatuurr. Uw advocaat kan u hierover nader informeren.

 

Voor meer informatie kunt u ons een e-mail sturen via secretariaat@vrfh-advocaten.nl